top of page

VEELGESTELDE VRAGEN

HOE MAAK IK EEN AFSPRAAK VOOR EEN BEHANDELING?

Behandelingen kunnen 's avonds en in het weekend en gebeuren enkel na afspraak (telefonisch of via mail). Spreek gerust een bericht in mocht ik niet onmiddellijk bereikbaar zijn. Ik bel je dan zo snel mogelijk terug.

Gelieve minstens 24u vooraf telefonisch te verwittigen als je afspraak niet kan doorgaan.

WAT KAN IK VERWACHTEN VAN MIJN EERSTE BEHANDELING?

Een eerste behandeling is voor de meeste sporters wat spannend, maar je zal merken dat die zenuwen nergens voor nodig zijn.

Bij aankomst (kom op tijd, maar ook niet té vroeg want er is geen wachtruimte) zal ik je naar de praktijkruimte begeleiden waar we een inleidend gesprekje hebben (wat zijn de klachten, hoe verloopt de behandeling etc). Daarna gaaf ik je de nodige privacy om je te omkleden. Je ontbloot enkel de te behandelen lichaamsdelen en die worden afgedekt met handdoeken.

WELKE MAATREGELEN WORDEN ER GENOMEN IN HET KADER VAN DE VERSPREIDING VAN COVID-19?

Hygiëne is altijd belangrijk in een massagepraktijk. Maar in deze Corona-tijden zijn er enkele extra maatregelen van toepassing:

Bij gezondheidsklachten (hoesten, niezen, keelpijn, geur- of smaakverlies, koorts) blijf je thuis. Contacteer me in dat geval om de afspraak te verplaatsen.

Breng zeker een mondmasker mee en draag dit van zodra je binnenkomt, tijdens de volledige behandeling en tot je weer vertrekt. Zelf draag ik uiteraard ook steeds een mondmasker.

Tussen elke behandeling ontsmet ik de behandeltafel en worden de tafelhoes en alle handdoeken vervangen. Als je dit verkiest, mag je ook je eigen handdoeken (1 gewone handdoek en 2 badhanddoeken) meebrengen.

HOE KAN IK BETALEN?

De betaling gebeurt na elke behandeling

Je kan enkel contant (cash) betalen (opgelet: briefjes van 200 EUR en 500 EUR worden niet aanvaard)

Tarieven:

- sportmassage (enkel benen): 15 EUR

- sportmassage (benen + rug): 20 EUR

- stretching: 15 EUR 

WAT MET DE PRIVACY?

BV Sportverzorging verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen in verband met het privacybeleid, kan je terecht bij Bart Verholen (bart_verholen@hotmail.com).

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.  van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

De gegevens van klanten worden niet overgemaakt aan derden. 

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) en zolang ze nuttig zijn voor volgende afspraken. 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar bart_verholen@hotmail.com.

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Bij problemen vragen wij de klant met ons contact op te nemen via bart_verholen@hotmail.com. Daarnaast beschikt de klant over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

FAQ: Veelgestelde vragen
bottom of page